Melkvee Innovatie Centrum - Klaver 4 Laren Onderzoek, innovatie en praktijk gaan hand in hand op dit traditionele bedrijf

Andre en Marije Platerink-Lipman

Even kennismaken
Andre en Marije hebben het melkveebedrijf van de ouders van Andre overgenomen, een familiebedrijf dus. Samen met de moeder van Andre en hun drie kinderen wonen ze op de boerderij in Laren. In 2005 hebben ze elkaar leren kennen en hoewel Marije niet de ambities had om aan de slag te gaan binnen de agrarische sector, draait ze inmiddels toch mee op het bedrijf, dit naast haar werk in het onderwijs. In 2009 zijn ze dan ook samen in de maatschap gegaan en neemt Marije vooral de administratie en boekhouding voor haar rekening en ondersteunt zij bij de praktische zaken. Andre richt zich vooral op de praktische uitvoering. Ze genieten volop van hun drukke werkzaamheden en nemen op zondag echt de tijd voor het gezin; een familiedag!

“Na pittige jaren weer met kop vooruit”
De invoering van de fosfaatrechten maakten de toekomstplannen van Andre en Marije onzeker. Ze wilden hun bedrijf graag vergroten en werken met personeel. De onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf was groot en bracht de nodige zorgen met zich mee. Vanuit GIJS, op dat moment al hun voerleverancier, kwam de vraag of ze interesse hadden voor het opzetten van een innovatiecentrum. Hierover waren Andre en Marije direct enthousiast.

Sinds 2020 is de maatschap uitgebreid tot een VOF samen met Ada Roozen. Ada bracht fosfaatrechten, koeien en een aantal machines mee en daarmee telt het bedrijf op dit moment zo’n 450 koeien. Samen met Ada zien ze de toekomst weer positief tegemoet en gaan ze weer “met de kop vooruit”.

“Onderzoeken, uitproberen en testen”
Het Melkvee Innovatie Centrum (MIC) is een uitbreiding van het bedrijf dat helemaal bij Andre en Marije past. Andre mag graag onderzoeken, uitproberen en testen. De grootte van het bedrijf biedt de mogelijkheden om groepen koeien of jongvee apart te zetten om mee laten draaien als een proefgroep. “We worden hierin goed geholpen en gestuurd door Fons Klein van GIJS”. Per onderzoek wordt in overleg besloten wie daar de leiding in neemt en uiteraard wordt daarbij gekeken naar wat er bij wie past. “Ada liep laatst dagelijks met een Ipad tussen de koeien om van alles bij te houden en ik heb drie dagen op de trekker gezeten om een druppel-irrigatiesysteem aan te leggen. Ieder z’n ding dus!”

Van rantsoen tot teelt
De onderzoeken worden in eerste instantie vanuit GIJS bedacht en opgezet. Het zal in de toekomst heel goed mogelijk zijn dat derden ook een aanvraag tot onderzoek in kunnen dienen. De gebieden waarin onderzoek gedaan kan worden zijn heel divers; het kan gericht zijn op rantsoen en voer, productie of juist op het gebied van teelt.

De kennis is (al) in huis
De resultaten van diverse onderzoeken zijn voor GIJS, zij gebruiken dit als kennis voor hun bedrijf en zullen dit delen binnen de melkveesector. “Het voordeel voor ons is natuurlijk wel dat wij de kennis op dat moment al in huis hebben. Zij de mogelijkheid tot onderzoek, wij de kennis. Een win-win-situatie dus” volgens Andre. “En daarnaast wordt er veel vanuit Den Haag bedacht maar ik vind het vooral heel waardevol om ook uit te proberen of dat in de praktijk past en/of haalbaar is!”

Pionieren en ondernemen
Andre wil zijn bedrijf graag blijven ontwikkelen. “Op een bedrijf werken waar 30 jaar lang weinig tot niets verandert, is niets voor mij”. Marije vult daarop aan dat Andre graag ‘de boer op mag gaan’ om te kijken hoe hij zijn bedrijf nog verder kan ontwikkelen. Hij is wat dat betreft een echte ondernemer die vooruit wil gaan en blijven kijken. “En dat maakt dan de samenwerking met Ada én de opzet van het MIC Klaver 4 juist tot een mooie uitdaging voor ons!”

andreplaterink
MarijeLipman