Melkvee Innovatie Centrum - Klaver 4 Laren Onderzoek, innovatie en praktijk gaan hand in hand op dit traditionele bedrijf

Boerenvisie over MIC Laren

De 27 jarige Gerben Bruil runt samen met zijn moeder een melkveehouderij in Vorden. Hij heeft de studie “Animal Health en Behaviour” in Wageningen afgerond en ging daarna op de melkveehouderij van zijn familie aan de slag. 

Gerben heeft altijd wel de intentie gehad om boer te willen zijn maar wilde ook graag studeren.  “Ik zou wel zien waar de studie mij ging brengen. En ik werd, ook mede door de studie, toch echt wel getriggerd om volop op de boerderij aan de slag te gaan” vertelt Gerben. “Het is en blijft een uitdaging  die ik vol vertrouwen tegemoet ga. Gerben vindt trouwens dat hij zich wellicht meer kenmerkt als ondernemer dan als boer. “Ik wil mijn bedrijf graag door ontwikkelen en stel doelen om verder te komen.  Rekening houdend met ontwikkelingen in de sector en mijn eigen interesses en kwaliteiten hoort een neventak in de toekomst zeker tot de opties .”

Schakel tussen wetenschap en praktijk
“Het is belangrijk om de trots die we als sector hebben goed uit te dragen. De Nederlandse  Zuivelsector wordt wereldwijd als koploper beschouwd als het gaat om kennis en kunde. Daar moeten we met z’n allen door meer publiciteit en resultaat meer vooruitgang behalen. Het MIC brengt dit in mijn ogen dan ook echt in de praktijk. De wetenschap heeft vaak wel oplossingen en het MIC kan de schakel zijn die de vertaalslag maakt naar de praktijk. Dat is belangrijk omdat de belangen van de wetenschap vaak botsen met de belangen van de boeren door een gebrek aan communicatie en praktische inzetbaarheid. MIC is een ‘echt’ bedrijf, in de zin van; daar moet ook winst gemaakt worden dus het is een goede referentie voor de inzet en uitkomst van de onderzoeken” aldus Gerben. “Onderzoeken en innoveren is voor iedere boer belangrijk, we moeten het samen doen voor onze sector.”

Meedenken om te innoveren
Tijdens de open dagen van MIC is er gelegenheid om een vrije gift te doneren voor het Innovatiefonds. Vanuit dit Innovatiefonds wordt er een onderzoek gestart waarbij melkveehouders worden betrokken. Het doel is om de uitkomst hiervan terug te geven aan de melkveehouders, aan de sector dus. “Een heel mooi initiatief. Mijn interesse, ook vanuit mijn studie, ligt zeker bij het onderzoeken maar ik merk dat je op het bedrijf toch ook vooral bezig bent om alles goed te laten verlopen en dan schiet de tijd en ruimte om iets te gaan onderzoeken er vaak wel bij in” vertelt Gerben.
Een onderzoek wat mij persoonlijk interesseert en waar al onderzoek naar wordt gedaan gaat over de invloed van methaan. Methaan is à 25 keer zo sterk als CO2 en komt voor 80% vrij bij het fermentatieproces van de koe. Dit zou je met additieven en bijbehorende voerproeven kunnen reduceren. Daarbij zullen er ook genetische factoren meespelen als lactatiestadium en ook seizoensinvloeden. Je hebt een lange adem nodig om dit grondig te onderzoeken en naast het onderzoek ook mensen die dit op de kaart kunnen zetten en buiten de sector kunnen verkopen als een positief verhaal. Met dit soort onderzoek en de juiste beeldvorming kunnen we bijdragen aan een duurzamere sector en naar de samenleving toe aangeven dat ook wij ons maximaal willen inzetten voor het verminderen van broeikasgas-uitstoot.”