Melkvee Innovatie Centrum - Klaver 4 Laren Onderzoek, innovatie en praktijk gaan hand in hand op dit traditionele bedrijf

Erik Reefhuis

Even kennismaken
Erik is eigenaar van GIJS en GIJS Mekkerhof BV. Als boerenzoon bezocht hij de HAS en daarna ging hij aan het werk bij diverse voerleveranciers. Zijn wens was om zelfstandig ondernemer te worden en uiteindelijk is hij dat met zijn bedrijf GIJS. GIJS is een kennis- en adviesorganisatie in de mengvoerindustrie.

GIJS focust zich op de dieren en hun voer
De mengvoerindustrie in Nederland die krimpt, er wordt minder gevoerd. Reactie vanuit de industrie hierop is consolidatie; samengaan. Organisaties gaan samen met als gevolg dat je een fabriek kunt sluiten. Doordat er minder fabrieken zijn, wordt de fysieke afstand tussen de producent en de boer steeds groter. Maar ook de letterlijke afstand; de boer moet zijn koeien voeren wat die grote en efficiënte fabriek op dat moment aan voer aanbiedt. “Dit is het paard achter de wagen spannen. We hebben een tekort aan boeren en dat gaan we oplossen door tegen de boer te zeggen ‘je vee moet maar (vr)eten wat we maken’, dat moet je juist omdraaien!” En vanuit deze gedachte en doelstelling heeft GIJS zich ontwikkeld. In overleg met de boer wordt gekeken wat zijn geiten of koeien moeten of willen eten en dan wordt gezocht naar de producent die dat kan leveren. GIJS heeft dus geen eigen voerfabriek, het zij op een kleine fabriek in Azewijn na, maar daar worden alleen specifieke mengsels gemaakt. “We hebben verstand van dieren en onze voernutritionisten hebben veel kennis van voer voor geiten en koeien. Zij weten precies wat er mogelijk is om er een goed rendement uit te halen. Wij stellen het voer samen, de producent levert. Zo simpel is het!”

Daarnaast besteedt GIJS het transport uit aan bedrijven die daarin goed in zijn. Er is dus geen eigen wagenpark, geen eigen voerfabriek. Alle focus komt dus te liggen op de geiten en het rundvee en hun voer!

Kennis, kennis, kennis!
“Doel is dat boeren ervaren dat de mannen en vrouwen die werken bij GIJS echt meerwaarde leveren voor hun bedrijf! Wij verkopen namelijk kennis. Kennis hoe een brok gemaakt wordt, kennis van wie het beste voer kan produceren en kennis van de boer en zijn koeien!”

Antwoord op de overheid en samenleving
GIJS Mekkerhof BV is een innovatiecentrum voor de geitenhouderij. Deze sector is eigenlijk te klein, er wordt niet vaak voor gekozen en er was nog veel basaal onderzoek nodig. Onze visie voor voeding voor geiten hebben we al uitgebreid kunnen onderzoeken bij de Mekkerhof en dat pakt heel goed uit in de geitenhouderij! In de melkveehouderij zijn er ook wel onderzoeken maar vanuit andere belangen. Vaak vanuit de overheid en dan op bedrijven met commerciële belangen. De praktische onderzoeksinstituten (ook wel proefboerderijen genoemd) zijn er niet of nauwelijks meer. “Er wordt steeds meer van boeren gevraagd door overheden, de omgeving, de samenleving. Het antwoord hierop is per boer verschillend. De vraag is dan, hoe zorg je er voor dat de boer voldoende kennis en kunde heeft en krijgt om hier mee om te gaan?”. En dat is wat er op Melkvee Innovatie Centrum (MIC) Klaver4 wordt gedaan: manieren onderzoeken om te kijken hoe we kunnen voldoen aan wat de overheid, de samenleving van de boeren vraagt.

Verschillende onderzoeksvragen
Er worden dus verschillende onderzoeksvragen onderzocht op MIC Klaver4. Bijvoorbeeld:

  • Hoe kan ik mijn bedrijf intensief maken maar toch voldoen aan duurzaamheidseisen?
  • Welk effect hebben andere grasmengsels op de koe en haar productie?
  • Er moet een X aantal % ruw eiwit van eigen grond komen, hoe kun je dat doen?

MIC Klaver4 is de schakel tussen fundamenteel onderzoek en de boer in de praktijk!

De onderzoeken zullen zich vooral richten op rantsoen-technische zaken. “We zijn immers een kennisbedrijf gericht op diervoeding.” Onderzoeken van derden zijn welkom mits het allemaal binnen de mogelijkheden past.

Boerderij Klaver4
Dit melkveebedrijf is bij uitstek geschikt omdat het een grootte heeft waarbij er veel afkalvingen zijn, je proefgroepen kunt formeren. Daarnaast zijn Ada en Andre en Marije ondernemers die ook graag willen onderzoeken en het als een uitdaging zien. “Al met al een win-win-situatie. Bijkomend voordeel is de ligging; nabij de Mekkerhof waar er een mooie ontvangstruimte is voor groepen.” aldus Erik.

Erik
erik2
erik3