Melkvee Innovatie Centrum - Klaver 4 Laren Onderzoek, innovatie en praktijk gaan hand in hand op dit traditionele bedrijf

Fons Klein

Even kennismaken
Fons begeleidt bij klanten van GIJS de voeding van melkvee. Daarnaast leidt hij jonge mensen die in dienst komen bij GIJS op; hij maakt ze de manier van werken van GIJS eigen, uiteraard ook weer gericht op de voeding van melkvee. Hij werkt als onderzoeker bij Melkvee Innovatie Centrum (MIC) Klaver4 en dat houdt in dat hij via het GIJS Melkveeteam onderzoeksvragen voorgelegd krijgt.

De onderzoeker in het werkveld
De voorgelegde onderzoeksvragen worden door Fons beoordeeld, er wordt gekeken en overlegd of het haalbaar is om deze onderzoeken ook daadwerkelijk op MIC Klaver4 uit te gaan voeren.

“We gaan samen overleggen hoe we de proef gaan opzetten, hoe te meten en wegen. Daarna gegevens verzamelen, verwerken en uiteindelijk komen tot een publicatie of resultatenoverzicht voor de opdrachtgever.” Fons is de procesleider van de onderzoeken maar ook zeer betrokken in het werkveld. “Ik help zeker mee met voorbereiden, meten en uitvoeren. Ik ben onregelmatig vaak aanwezig op de boerderij!”

Praktisch inzicht zet de theorie in een nieuw licht
GIJS heeft al een innovatiecentrum voor de geitenhouderij; de GIJS Mekkerhof BV. Het was een grote wens van Fons om ook voor de melkveehouderij zo’n innovatiecentrum bij GIJS op te zetten. “Je ziet duidelijk bij de Mekkerhof dat als je concepten of producten kunt uitproberen en testen je ervaring opdoet. En deze ervaring neem je mee naar je klanten of naar niet-klanten. En je ondersteunt je melkveeteam met voorinformatie en dat is ontzettend waardevol.”

Er zijn zoveel theorieën een ideeën over hoe je koeien zou moeten voeren, hoe je het land moet bemesten, hoe je met mais en gras om moet gaan. Dat komt allemaal uit de praktijk of is weer opnieuw bedacht. En er zijn ook veel wetenschappelijk onderzoeken en concepten maar de praktische invulling volgt pas bij de boer zelf. Dat is eigenlijk te laat. “Door het zelf te ervaren en uit te proberen ben je altijd een stapje voor” aldus Fons. “Praktisch inzicht zet de theorie in een nieuw licht.”

En nu het innovatiecentrum voor melkveehouderij dan ook een feit is vond Fons dat ‘wie A zegt, ook B moet zeggen’. Zo is hij ingezet als de onderzoeker en procesleider van MIC Klaver4. “Voor mij als een kers op de taart!”

Met oog op de toekomst
Melkveehouders hebben te maken met instanties en een overheid die hen, ook met oog op de toekomst, zaken gaan opleggen. “Het is een mooie uitdaging om op die zaken te gaan testen. Denk bijv. aan de stikstofdiscussie of het CO2-verhaal. Wat je aan voeding of teelt doet heeft daar veel invloed op, dat maakt het dus zeker interessant!”

Kennis en kunnen op een hoger niveau brengen
Doel van MIC Klaver4 is om het GIJS Melkveeteam zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen in hun werk. Onderzoeken om eigen kennis en kunnen op een hoger niveau te brengen. Onderzoeken van derden zijn ook welkom, mits het past binnen het bedrijf en de al aanwezige onderzoeken. “Onderzoeken van derden kunnen voor ons ook net zo goed interessant zijn. Je zit immers niet op een eiland, je hebt met iedereen te maken.”

Uniek
Proefboerderijen, zoals een innovatiecentrum vroeger genoemd werd, zie je momenteel niet veel meer. Het ligt ook complex; je moet er de aantallen voor hebben, mensen met passie. “De tijden veranderen; met een innovatiecentrum kun je direct op veranderende wet- en regelgeving inspelen. We hebben zelf de regie en dat maakt ons sterk. Dat maakt MIC Klaver4 zo uniek!”